caption
caption
caption
caption
 Dimanche 11 décembre 2016 7 bis rue du Pasteu Wagner 75011 à 16 h "SAINTE CÈNE" École de dimanche à 15h
PASTEUR YVES RAHOLIARISON
TORITENY FAMPIANARANA AIM-PANAHY
 • PERIKOPA FJKM 2016
 • 04/12  |  ADVENTO II

  Isaia 26, 11-15Matio 5, 13-161 Petera 2, 11-12
 • 11/12  |  ADVENTO III  |   Sampana Sekoly Alahady

  Salamo 8, 1-9Lioka 1, 57-661 Korintiana 10, 31-11, 1
 • 18/12  |  ADVENTO IV

  Mika 5, 1-5Lioka 1, 67-802 Tesaloniana 1, 11-12
 • 25/12 |  KRISMASY   |   Fiantsoana  SEFALA

  Isaia 7, 10-16Matio 2, 1-12Efesiana 1, 1-14
FIL D'INFOS
LITORJIA : 04/12/2016

TENY FIAINANA

 Isaia 62 : 10-12 10Mivoaha, mivoaha amin'ny vavahady, amboary ny lalana halehan'ny olona; asandrato ho avo ny lalambe; esory ny vato eny aminy; manangàna faneva ho tazan'ny firenena. 11Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe: Lazao amin'i Ziona zanakavavy: Indro, avy ny famonjena anao; Indro; ny valim-pitia hatolony dia ao aminy, ary ny valin'asa homeny dia eo anoloany. 12Ary Ireny hotononina hoe Firenena masina, dia olona navotan'i Jehovah; ary ianao dia hatao hoe Ilay notadiavina, Tanàna tsy foy.
TORITENY
TENY FIAINANA
Copyright © 2013- FJKM WAGNER PARIS