caption
caption
caption
caption
caption
caption
FJKM WAGNER PARIS SYNODAMPARITANY FAHA 37 VATOFEHIZORO AMPITANDRANOMASINA "Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika" 2Tim. 1:8a

              

                                                              

LIEU DE CULTE Dimanche 22 janvier 2017 à 16h 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris
PASTEUR YVES RAHOLIARISON
 • PERIKOPA FJKM 2017
 • 01/01  |  EPIFANIA

  Deotoronomia 7, 9-16Marka 1, 9-15Hebreo 2, 10-18
 • 08/01  |  EPIFANIA I

  Jeremia 42, 1-12Jaona 12, 44-531 Korintiana 1, 4-9
 • 15/01  |  EPIFANIA II

  Isaia 49, 7-13Matio 17, 1-91 Jaona 1, 5-10
 • 22/01 |  EPIFANIA III   |   FFKM

  Hosea 12, 1-7Jaona 5, 19-23II Korintiana 1, 17-22
 • 29/01 |  EPIFANIA IV   |   Marary hoditra

  Eksodosy 4, 1-8Lioka 4, 23-30I Tesaloniana 5, 23-28
FIL D'INFOS
LITORJIA : 15/01/2017
 Mika 5, 1-5 1Fa ianao, ry Betlehema Efrata, Izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'i Joda akory, Dia avy ao aminao no hivoahan'Izay anankiray ho Mpanapaka ho Ahy ao amin'ny Isiraely; Hatry ny fahagola no efa nivoahany, dia hatrizay hatrizay. 2Koa dia hatolony ireny, Ambara-pihavin'ny fotoana hiterahan'izay anankiray hiteraka; Ary izay sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina mbamin'2 ny Zanak'Isiraely. 3Ary hitsangana Izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah. Sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, Ka handry fahizay ireny, Fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny faran'ny tany Izy. 4Ary Izy no ho fiadanana; Raha tonga eto amin'ny tanin-tsika ny Asyriana Ka miditra ao amin'ny tranobentsika, Dia hanangana mpiandry ondry fito sy mpanapaka valo hisakana azy isika. 5Ary handany ny tany Asyria amin'ny sabatra Sy ny tanin'i Nimroda ao an-tanànany ireo; Ary Izy hamonjy amin'ny Asyriana, Raha tonga amin'ny tanintsika sady manitsaka ato amin'ny fari-tanintsika ireny.
AIM-PANAHY

TORITENY

TENY FIAINANA

VAOVAO
TETIKANDRO

 

VAOVAO 15/01/2017

Ny Ezaka Hofatrano 29 janoary 2017 :

Araka ny efa nahapafantarin'ny Mpitandrina antsika dia mitombo 400 isan-jato ny hofatranon-tsika ao 7 bis rue du Pasteur Wagner manomboka ity taona 2017 ity, satria raha latsaka ny 300€ isambolana izany teo aloha dia nampiakarin'ny tompo-trano ho 1200€ isambolana ankehitriny.

 

Tampoka tokoa izany nefa tsy maintsy atrehana.

Ho fanatevenana ny budget hofatranotsika dia hanao EZAKA LEHIBE isika ny alahady 29 janoary 2017.

3 000 € no tanjona ho tratrarina.

 

Hisy ny valopy hatonta manokana amin'io alahady 29 janoary io handraisantsika anjara amin'izany EZAKA HOFATRANO izany.

 

 

Ny Sampana rehetra :

Ho tanterahina aminy asabotsy 21 janvier 2017 izao ny Echange de cadeau hitambaran'ny Sampana rehetra eto aminy FJKM WAGNER.

Ao aminy Eglise de la Résurrection  6 Rue Quinault, 75015 Paris ny toerana anaovana izany, manomboka aminy 2.ora hariva.

Taomy ary ny tapaka sy ny namana, ary ny fotokevitra sy fandaminana dia samy mitondra cadeau iray avy ny tsirairay.

 

Hiarahana mizara ny hira sy ny kilalao ary koa ny rano sy ny tsakitsaky entitsika.

 

Sampana STK

Les membres de la STK sont appelés à une Assemblée Générale le samedi 28/01/2017 à 14H, à lEglise du Foyer de l Ame, 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris.

 

 

 

Fiantsona Akatokon'ny Fandraisana :

Ho tontonsaina ny alahady 22 janvier ny Akatokon'ny Fandraisana  koa antsoina isaka Mpandray fanasan'ny Tompo rehetra fa misy fanamahan-kevitra ho raisina.

 

Valopy Adidy

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin'ny mpitantsoratra. Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia hezaina aloa isam-bolana, satria isam-bolana ny CHARGES eto amin'ny Fiangonantsika.

Visite Pastorale

Ampahatsiahivina isika fa I Pasteur Yves RAHOLIARISON dia manatanteraka "visite pastorale" , sy fampandraisana any an-tokatrano, hoan'izay maniry izany na tsy afaka mandray aty am-piangonana.

Ny "visite pastorale" dia isaky ny zoma.

Ny fampandraisana any an-tokatrano kosa di any zoma alohan'ny alahady fandraisana eto amin'ny 7bis rue du Pasteur Wagner.

Isika izay maniry fihaonana amin'ny mpitandrina arak'ireo voalaza ireo dia afaka manatona ny mpitandrina, na koa miantso azy an-telefaonina.  

Fa mety misy antony maro koa hihaonana aminy, koa dia aza misalasala manatona azy.

Ny fizaran-draharaha :

 

Ny Diakonina tompondraharaha amin'ity volana janoary 2017 ity dia ny Groupe Fanantenana.

 

Satria tsy misy Sampana tompony ny volana janoary, dia zaraina araka izany ny raharaha eo anivon'ny sampan :

 • Alahady 22 janoary 2017, dia ny Sampana SLK
 • Alahady 29 janoary 2017 dia ny Sampana DORKASY

 

Ny famakiana ny tenin'ny Soratra Masina :

 

Ny alahady 22/01/2017 :  Ny SLK

Ny alahady 29/01/2017 :  Ny Dorkasy

 

 

Le prochain culte  le 22  janvier  2017  , à  16h  :

 

Au Foyer de l'Ame 7 bis rue du Pasteur WAGNER 75011 Paris.

L'école du dimanche commencera à 15H

 

 

Ny alahady fandraisana ny fanasan'ny Tompo eto FJKM WAGNER  :

 

Ampatsiahivina isika fa manomboka amin'ity taona 2017 ity dia ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo ny FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO, les dimanches avec Sainte Cène seront les 1er et 3ème dimanche, à partir de maintenant.

 

 

logo wagner

 

logo wagner

 

Arbre de Noël

Ny tsianjery sy hira fankalazana ny Noely izay ataon’ny Sampana rehetra dia ho tanterahana ny asabotsy 24 décembre 2016 manomboka aminy 5 ora tolakandro (17h) ato amin’ny Foyer de l’Ame 7 bis rue du Pasteur Wagner, Paris 11ème. Mazava ho azy fa ho tonga maro isika ary hitondra ny tapaka sy ny namana.

 

logo wagner

 

Ny hetsika sekoly alahady

Le Sekoly Alahady vous invite à leur spectacle, le samedi 17 décembre 2016, à 16h30, ici même, au 7bis, rue du Pasteur Wagner. Le thème de ce spectacle sera « Louons le Seigneur par nos dons ».

 

logo wagner

 

Visite Pastorale

Ampahatsiahivina isika fa I Pasteur Yves RAHOLIARISON dia manatanteraka “visite pastorale” , sy fampandraisana any an-tokatrano, hoan’izay maniry izany na tsy afaka mandray aty am-piangonana.
Ny “visite pastorale” dia isaky ny zoma.
Ny fampandraisana any an-tokatrano kosa dia ny zoma alohan’ny alahady fandraisana eto amin’ny 7bis rue du Pasteur Wagner.
Isika izay maniry fihaonana amin’ny mpitandrina arak’ireo voalaza ireo dia afaka manatona ny mpitandrina, na koa miantso azy an-telefaonina. Fa mety misy antony maro koa hihaonana aminy, koa dia aza misalasala manatona azy.

 

logo wagner

 

Valopy Adidy

Ny valopin'ny adidy dia azontsika raisina any amin’ny mpitantsoratra.
Ampahatsihivina isika fa ny adidy dia azo aloha isam-bolana, fa koa mety raha isaky ny 2 volana, na 3 volana, na koa isan-taona.

 

FIFANDRAISANA
Ny alahady faharoa, fahatelo(Fandraisana), fahefatra, *fahadimy / 2°,3°(Sainte Cène),4°,5°* Dimanche
Mpitandrina Yves RAHOLIARISON portable : 06 70 56 66 96 fixe : 09 50 21 29 03 Mpitantsoratra 1° portable : 06 79 78 85 85 fixe : 01 55 90 16 11 Mpitantsoratra 2° portable : 07 81 77 23 92 fixe : 01 43 51 83 32
 : FJKM 7 bis rue du Pasteur Wagner 75011 Paris

Social

 Contact Pasteur Max RANDRIAMORA et son épouse (Madagascar) (France) 034.55.887.23 0785833168 034.19.227.19 Lot VA19 - Tsiadana -ANTANANARIVO 101

Toerana hivavahana

"Formulaire de contact"

Submitting Form...

The server encountered an error.

Misaotra fa voaray !

Ny alahady voalohany ( Fandraisana ) / 1er Dimanche (Sainte Cène)
Copyright © 2013- FJKM WAGNER PARIS